Ova Politika primjenjuje se samo na transfer informacija kojima je moguće identifikovati neko lice (Lični podaci) i koje KOBEL Blu primi u bilo kom formatu kroz svoje aplikacije.

KOBEL Blu će održavati samo one lične podatke čiju je obradu klijent izričito tražio.

 

Obavještenje/Korišćenje ličnih podataka

KOBEL Blu će održavati/čuvati samo one lične podatke čiju su obradu korisnici izričito tražili od firme KOBEL Blu.

Ukoliko KOBEL Blu odluči da promjeni ovu politiku, KOBEL Blu će postaviti izmjene na ovoj stranici kako bi naši korisnici, koji je primjenjuju i koriste, bili svjesni koje lične podatke KOBEL Blu obradjuje, kako ih KOBEL Blu koristi i pod kojim okolnostima ih KOBEL Blu otkriva, ako je to slučaj. Ukoliko u bilo kom trenutku KOBEL Blu odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrijebi lične podatke, KOBEL Blu će e-mailom ili postavljanjem obavještenja na web sajtu www.smegme.com obavjestiti svoje klijente najmanje 30 dana prije promjene u korišćenju.

 

Integritet podataka

KOBEL Blu će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši korisnici ili sa važečim zakonima ili propisima.

 

Sigurnost

KOBEL Blu je obavezan da obezbjedi bezbjednost ličnih podataka koje obradjuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbjedjivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, KOBEL Blu je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbjedio lične podatke koje obradjuje. KOBEL Blu nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obradjuje i slučajno otkrivanje je malo vjerovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, KOBEL Blu će preduzeti komercijalno razumne korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

 

Pristup/Ispravke

U većini slučajeva, kada KOBEL Blu prikuplja lične podatke on to čini u ime kompanije. Ako želi da traži pristup, ispravku, dopunu ili brisanje ovih ličnih podataka korisnik bi trebalo da kontaktira KOBEL Blu.

 

Nadzor/Primjena

KOBEL Blu imenuje Odgovorno lice za privatnost podataka koji je odgovoran za poštovanje i primenu ove politike od strane firme KOBEL Blu. Odgovorno lice za privatnost podataka firme KOBEL Blu, dostupno je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi ove Politike ili praksi bezbjednosti podataka. Odgovorno lice za privatnost podataka firme KOBEL Blu možete kontaktirati putem e-mail adrese:privatnost@smegme.com.

 

Po pitanju ličnih podataka KOBEL Blu će sarađivati iskljkučivo sa organima za zaštitu ličnih podataka.

 

Opšte

Pravno odricanje odgovornosti

KOBEL Blu može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis ili uvjeren u dobre namjere da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbjednost firme KOBEL Blu, njegovih korisnika, partnera i javnosti.

Kolačići (cookies) i linkovi ka ostalim sajtovima

KOBEL Blu može koristiti kolačiće (cookies) kako bi poboljšao iskustva korisnika dok koriste softver za korišćenje svojih web stranica. Kolačići su mali dijelovi podataka koje vaš pretraživač uskladišti lokalno koji pamti informacije i pomaže da se identifikujete na veb sajtovima prilikom kasnijih posjeta. Kolačići su jedinstveno dodeljeni nekom kompjuteru i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao kolačić. Kolačići pomažu korisnicima obavljajući odredjene funkcije kao što je pamćenje lozinke i lična podešavanja u vezi sa korišćenjem web sajtova.

Možda ćete dobiti mogućnost da prihvatite ili odbijete kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete promjeniti podešavanje svog pretraživača tako da odbije kolačić. Alternativno, možete izmeniti podešavanje svog pretraživača tako da vas svaki put obavjesti kada se kolačić nudi i dozvoli vam da pojedinačno prihvatate ili odbijate kolačiće. Medjutim, ukoliko odbijete da prihvatite kolačić, to može ometati rad i negativno uticati na korišćenje softvera.

Podaci prikupljeni uz pomoć kolačića spadaju u grupu Opštih podataka o korisnicima web stranica i služe isključivo za unapređenje KOBEL Blu web stranica i iskustva korisnika tokom njihovog korišćenja.

Softver za korišćenje naših web stranica može sadržati linkove ka drugim sajtovima. KOBEL Blu nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje tih drugih sajtova.

Privatnost djece

KOBEL Blu se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti djece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove djece na mreži. KOBEL Blu ne prikuplja namjerno informacije od djece ispod 13 godina starosti i KOBEL Blu ne usmjerava svoje web stranice niti svoje servise na djecu uzrasta ispod 13 godina.

KOBEL Blu d.o.o. 
Sutorina bb
ME-85347 Herceg Novi